gwasanaethau

yn ychwanegol at yr ystafell wely, gall y gwesteion fynd i’r

ystafell foethus gyda lle tan fictorianaidd go iawn, teledu sgrin flat, llyfrau, piano traws bach, a bwrdd bwyta derw lle bydd brecwast yn cael ei weini.

bydd pawb yn cael ei croesawu gyda diod i gyfarfod Rob a Sian a sicrhau bod popeth yn foddhaol i sicrhau profiad cartrefol.

gellir paratoi brecwast ar gyfer bob gofyn – o frecwast llawn gyda cynnyrch lleol o Gymru, bara a theisennau newydd ffres o bopty lleol a phapurau newydd.
parcio
mae modd parcio ar ffordd y gadeirlan ond o wneud trefniadau ymlaen llaw, gellir trefnu rhoi ceir yn y garej yng nghefn y ty.
yn y ty mae dau gi labrador siocled sy’n gyfeillgar iawn on gellir eu cadw yn y cefn os na fydd gwesteion yn gyfforddus