Wrth i ni ddod allan o'r pandemig ac agor cathedral64 rydym yn cymryd y mesurau canlynol i gadw ein gwesteion yn ddiogel yn ystod eu harhosiad:

- byddwn yn gwerthfawrogi bod gwesteion yn rhoi syniad o'i amser i gyrraedd cathedral64 fel y gallwn gynnal pellter cymdeithasol.

- gofynnwn i orchuddion wyneb gael eu gwisgo y tu allan i'w ystafell.

- bydd pob ystafell yn cael ei glanhau'n ddwfn, ei glanweithio a'i selio ar ôl ei glanhau.

- yn y dyfodol rhagweladwy bydd brecwast yn cael ei weini yn yr ystafell wrth i ni ddilyn canllawiau'r llywodraeth.

Rydym yn edrych ymlaen at groesawu ein gwesteion - cadwch yn ddiogel