Gwasanaethau

Yn ychwanegol at yr ystafell wely, gall y gwesteion fynd i’r;

ystafelloedd derbyn

Ystafell foethus gyda lle tan fictorianaidd go iawn, teledu sgrin flat, llyfrau, piano traws bach, a bwrdd bwyta derw lle bydd brecwast yn cael ei weini.

Reception Rooms

diod i’ch croesawu

bydd pawb yn cael ei croesawu gyda diod i gyfarfod Rob a Sian a sicrhau bod popeth yn foddhaol i sicrhau profiad cartrefol.

Arrival Drinks

brecwast

Gellir paratoi brecwast ar gyfer bob gofyn – o frecwast llawn gyda cynnyrch lleol o Gymru, bara a theisennau newydd ffres o bopty lleol a phapurau newydd.

Breakfast

parcio

Mae modd parcio ar ffordd y gadeirlan.

Parking

cwn

Yn y ty mae un gi labrador siocled sy’n gyfeillgar iawn on gellir eu cadw yn y cefn os na fydd gwesteion yn gyfforddus.

Dogs