Cathedral64 Attractions cymraeg

Mae cynifer o resymau i ddod i aros yng nghaerdydd

deg munud o gerdded: stadiwm y Principality, y castell a adeiladwyd gan Ardalydd Bute a adeiladodd y ty hyn hefyd; llain criced SWALEC; Techniquest; lot o ddewis siopa – canolfan fodern Dewi Sant neu grwydro drwy’r arcedau Edwardaidd unigryw; neuadd Dewi Sant neu arena Motopoint ar gyfer cyngherddau.

mewn car new cwch ar yr afon: – gweler bae caerdydd wedi’i adfywio; eglwys norwyaidd lle bedyddiwyd Roald Dahl; senedd Cymru a chanolfan mileniwm ar gyfer cyngherddau; Bari neu Benarth.

ychydig ymhellach i ffwrdd –  Sain Fagan Amgueddfa Werin Cymru; Y Pwll Mawr; cestyll Caerffili, Castell Coch ayb.