stafell porffor

 Ystafell fawr hardd yn ffront y ty gyda baddon yn y ffenestr grom ac ystafell a chawod ensuite.

  • Gwely mawr iawn
  • Lle tan fictorianaidd sy’n gweithio
  • Peiriant coffi Nespresso
  • Teledu, radio digidol a wi-fi
  • Taclau ymolchi Neal’s Yard

 

bwciwch nawr