gwely a brecwast bwtig yng nghanol caerdydd

mae ty trefol fictorianaidd hardd, cathedral64 yn cynnig gwely a brecwast bwtig moethus yng nghaerdydd ar “un o’r strydoedd gorau” yng nghymru ac mor gyfleus i’r ddinas. Mae rob a sian yngwahodd eu gwesteion i’w cartref sydd newydd ei adnewyddu gan gynnig profiad cartref oddi cartref cyfoes – diod gyda ni wrth gyrraedd, llety moethus a brecwast cymreig – arhosiad sy’n cynnig y lefel uchaf o gysur cartrefol.
mae’r ty ar ffordd y gadeirlan yng nghanol caerdydd ac mae’n cynnig dewis moethus yn lle gwestyau corfforaethol, gall gwesteion aros yn un o’n tair ystafell unigryw. mae wedi’i leoli yn gyfleus iawn i holl atyniadau prifddinas cymru

LLETY BWCIO AR LEIN

(English) award

cardiff life awards
profi bywyd yng nghanol caerdydd
adeiladwyd ffordd y gadeirlan gan ardalydd bute i ffinio ei gastell. gellir cerdded i holl atyniadau caerdydd o cathedral64, pa un a ydych am ymweld a lleoliadau neu fynychu digwyddiadau, mae pob un ar garreg y drws.

(English)


Moethusrwydd a chroeso cynnes – gyda’r ddinas ar garreg y drws  
Bwcio ar-lein