gwely a brecwast bwtig yng nghanol caerdydd

COVID-19 UPDATE

We apologise but we are now closed in line with guidance regarding the COVID-19 situation. We look forward to re-opening in an estimated 12 weeks time therefore our target date is July 1st 2020. We will update as and when the situation changes. We hope you stay safe

mae ty trefol fictorianaidd hardd, cathedral64 yn cynnig gwely a brecwast bwtig moethus yng nghaerdydd ar “un o’r strydoedd gorau” yng nghymru ac mor gyfleus i’r ddinas. Mae rob a sian yngwahodd eu gwesteion i’w cartref sydd newydd ei adnewyddu gan gynnig profiad cartref oddi cartref cyfoes – diod gyda ni wrth gyrraedd, llety moethus a brecwast cymreig – arhosiad sy’n cynnig y lefel uchaf o gysur cartrefol.
mae’r ty ar ffordd y gadeirlan yng nghanol caerdydd ac mae’n cynnig dewis moethus yn lle gwestyau corfforaethol, gall gwesteion aros yn un o’n tair ystafell unigryw. mae wedi’i leoli yn gyfleus iawn i holl atyniadau prifddinas cymru

LLETY BWCIO AR LEIN

(English) award

cardiff life awards
profi bywyd yng nghanol caerdydd
adeiladwyd ffordd y gadeirlan gan ardalydd bute i ffinio ei gastell. gellir cerdded i holl atyniadau caerdydd o cathedral64, pa un a ydych am ymweld a lleoliadau neu fynychu digwyddiadau, mae pob un ar garreg y drws.

(English)


Moethusrwydd a chroeso cynnes – gyda’r ddinas ar garreg y drws  
Bwcio ar-lein