gwely a brecwast bwtig yng nghanol caerdydd

COVID-19 UPDATE

We have taken the difficult decision to not open Cathedral64 until the New Year 2021.
With the situation as it is we don’t feel that we can offer the warm personal welcome to our guests that we pride ourselves on.
We hope that you understand, stay safe and you will be able to visit Cardiff and stay at Cathedral64 next year.

mae ty trefol fictorianaidd hardd, cathedral64 yn cynnig gwely a brecwast bwtig moethus yng nghaerdydd ar “un o’r strydoedd gorau” yng nghymru ac mor gyfleus i’r ddinas. Mae rob a sian yngwahodd eu gwesteion i’w cartref sydd newydd ei adnewyddu gan gynnig profiad cartref oddi cartref cyfoes – diod gyda ni wrth gyrraedd, llety moethus a brecwast cymreig – arhosiad sy’n cynnig y lefel uchaf o gysur cartrefol.
mae’r ty ar ffordd y gadeirlan yng nghanol caerdydd ac mae’n cynnig dewis moethus yn lle gwestyau corfforaethol, gall gwesteion aros yn un o’n tair ystafell unigryw. mae wedi’i leoli yn gyfleus iawn i holl atyniadau prifddinas cymru

LLETY BWCIO AR LEIN

(English) award

cardiff life awards
profi bywyd yng nghanol caerdydd
adeiladwyd ffordd y gadeirlan gan ardalydd bute i ffinio ei gastell. gellir cerdded i holl atyniadau caerdydd o cathedral64, pa un a ydych am ymweld a lleoliadau neu fynychu digwyddiadau, mae pob un ar garreg y drws.

(English)


Moethusrwydd a chroeso cynnes – gyda’r ddinas ar garreg y drws  
Bwcio ar-lein